Ελληνική Κοινότητα Άμστερνταμ - Βιβλιοθήκη
Ελληνική Κοινότητα Άμστερνταμ - Βιβλιοθήκη
Ελληνική Κοινότητα Άμστερνταμ - Βιβλιοθήκη

Διεύθηνση 
De Wittenkade 111, 1052 AG, Amsterdam
Τηλέφωνο 
+31 (0) 20 686 3322
e-mail 
info@ellines.nl